Doel, bestuur en redactie-commissie

Doelen

Het bestuur tracht de statutaire doelen van de stichting te verwezenlijken door kandidaat auteurs/schrijvers,
met veel gegevens over een bepaald onderwerp over Uden, te ondersteunen bij de realisatie van een uitgave.

Zelf een boek schrijven

Heb je plannen om een Udens boekje uit te geven?
Wij begrijpen het als je de laatste grote stap niet durft te zetten.
Neem contact op met de secretaris.

Financiële bronnen

De stichting is financieel geheel onafhankelijk.
Wel wordt er bij bepaalde uitgaven gezocht naar incidentele subsidies en andere bijdragen.
Door het gevoerde beleid heeft de stichting op geen enkele uitgave verlies geleden.
Giften en donaties zijn echter altijd welkom, neem hiervoor contact op met de secretaris.

Bestuur

Naam: A.L.M. Sanders, Adriaan
Functie: Voorzitter, historische redactie
Naam: A.J.F. Swinkels, Toon
Functie: Secretaris, contactpersoon, organisatie boekpresentaties
Naam: A.H. van Lieshout, Arnold
Functie: Penningmeester, voorraadbeheer, organisatie boekpresentaties
Naam: W.A. Rovers, Wim
Functie: Bestuurslid, statutair afgevaardigde Heemkundekring Uden
Naam: A.G.M. Wijdeven, André
Functie: Bestuurslid, historische redactie, inmiddels rustend
Naam: L.P.M. Bressers, Luciën
Functie: Bestuurslid, historische redactie, verzorging layout, webmaster

Redactiecommisie

Naam: M.C.G. van Lanen, Martien
Functie: Taalkundige redactie
Naam: J.A.J.M. van der Leest, Johan
Functie: Taalkundige redactie
Naam: E. Swinkels-Terhaard, Els
Functie: Taalkundige redactie