Alle berichten van Johan Petra

Officiële onthulling attentietegels

In augustus 2019 zijn er in het centrum van Uden op initiatief van de Stichting Uden in Geschriften, in nauwe samenwerking met de Stichting Het Uden-archief van Bressers en de gemeente Uden, een tiental attentietegels geplaatst. Dit alles om de inwoners en bezoekers van Uden te attenderen op historisch interessante plekken.
Op elke attentietegel is een titel, een jaartal, een foto en een korte historische beschrijving van de locatie te vinden.

De officiële onthulling van de eerste tien tegels door Inèz van Tienoven en Luciën Bressers vond plaats op woensdag 18 september, bij de start van de feestelijke activiteiten ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de buurtvereniging Helenastraat.

 

Op de attentietegel in de Helenastraat is een foto afgebeeld van “Huize De Roos”, een gebouw dat aanvankelijk dienst deed als kazerne van de Koninklijke Marechaussee. Later hebben onder andere de Boerenleenbank, de zorgverenigingen Groene Kruis en Wit Gele Kruis en een muziekschool gebruik gemaakt van het gebouw.
Wie weet waar de naam “Huize De Roos” vandaan komt mag het melden!

Meer informatie is elders op deze website te vinden.

Overige Udense boeken

Onder deze titel wil de Stichting Uden in Geschriften, waar mogelijk met toestemming van de auteurs, een aantal boeken die over Uden gaan als PDF-bestand beschikbaar stellen aan de geïnteresseerden.

Heb je een ouder boek dat je graag digitaal wilt hebben?
Geef het door aan onze secretaris en wie weet kunnen we aan je verzoek voldoen.

Opdat zij herinnerd blijven, een boek over de Udense oorlogsslachtoffers

Op vrijdag 13 september heeft de Stichting Uden in Geschriften, met dank aan de Eerwaarde zusters Birgittinessen en museum Krona, in de kapel van het klooster het boek Opdat zij herinnerd blijven gepresenteerd. Dit is een boek waarin alle Udense oorlogsslachtoffers, vanaf mei 1940 tot heden, worden beschreven.

Het boek is samengesteld door Antoon Verbakel in nauwe samenwerking met Luciën Bressers van de Stichting het Uden-archief van Bressers (UAB) en Adriaan Sanders o.a. schrijver van het boek Uden in de Tweede Wereldoorlog.

Antoon Verbakel heeft het eerste exemplaar aangeboden aan burgemeester H. Hellegers, als vertegenwoordiger van de Udense gemeenschap.

De leidraad voor de in het boek vermelde personen is het Bevolkingsregister van de gemeente Uden.

In deel 1 worden er 141 Udenaren beschreven die slachtoffer geworden zijn van oorlogen, vervolgingen en vredesmissies van de V.N. Van elk slachtoffer worden de persoonlijke gegevens beschreven en waar mogelijk onder het kopje “Oorlogsleed” de omstandigheden waaronder de persoon om het leven is gekomen.

In deel 2 van het boek wordt kort stilgestaan bij de 70 niet-inwoners van de gemeente Uden die gedurende de Tweede Wereldoorlog op Udens grondgebied gesneuveld of omgekomen zijn.

Het boek is dankzij de redactieleden naast een naslagwerk deels een leesboek geworden. Al is het overdreven om te stellen dat het naslagwerk een leesboek is geworden. Wel is het mede door de onderverdeling in een aantal hoofdstukken voor elke leek een stuk toegankelijker gemaakt.

Al met al is het natuurlijk ondraaglijk dat er een 216 bladzijden dik tellend boekwerk voor nodig is om de Udense oorlogsslachtoffers te herinneren!

Dankzij een forse subsidie van de Stichting Oorlogskerkhof Uden is het fullcolour boek voor slechts €19,95 te koop bij bovengenoemde adressen.

Boeken van Uden in geschriften

Sinds de oprichting van de Stichting Uden in Geschriften zijn er inmiddels 29 grote en kleinere uitgaven gerealiseerd.

Onze uitgaven zijn, zolang de voorraad strekt, te bestellen via het secretariaat van de stichting UIG en tegen contante betaling te koop in het Heemhuis van de Heemkundekring Uden.

Recente uitgaven zijn verder te koop bij:
Bruna Boekhandel Edele Brabant
Primera Uden centrum
VVV Uden

Boeken die geheel zijn uitverkocht zijn t.z.t. als PDF-bestand te downloaden.

Újese vènters mi negòssie – Uit venten in en rond Uden met kruiwagen, te voet, per fiets, met paard en kar

Nummer: 28
Titel: Újese vènters mi negòssie – Uit venten in en rond Uden met kruiwagen, te voet, per fiets, met paard en kar
Auteur: Chris van Haandel en de leden van de Werkgroep Dialect HKKU
Onderwerp: Een boekje waarin 18 Udenaren uit het vrij recente verleden worden beschreven, die hun handel bij de klanten thuis aan de deur verkochten. De teksten zijn in ut Újes en in het ABN uitgeschreven.
Jaar: 2019
ISBN: 978-90-77471-21-0
Oplage: 200
Prijs: € 9,95
Status: Bestel hier

 

Wat doet Uden in Geschriften in 2019?

De norm van de stichting is om te proberen om elk jaar minstens één uitgave te presenteren. Natuurlijk zijn we hiervoor afhankelijk van het aanbod van schrijvers. Dit jaar is dat absoluut geen probleem. Integendeel, het bestuur en de redactieleden zullen dit jaar flink aan de bak moeten. Als alles volgens plan verloopt, gaan we in 2019 niet minder dan vier nieuwe boeken uitgeven!

Op 22 februari trappen we af tijdens het Groowt Újes Diktee in de raadzaal van het gemeentekantoor. De Werkgroep Újes Dialekt van de Heemkundekring presenteert het boekje Újese vènters mi negòssie. Een boekje waarin 18 Udenaren uit het vrij recente verleden worden beschreven die hun handel bij de klanten thuis aan de deur verkochten.

Rondom de viering van de 75-jarige bevrijding na de Tweede Wereldoorlog in september, presenteert Antoon Verbakel een boek met een uitgebreid overzicht van alle Udenaren die sinds 10 mei 1940 zijn omgekomen door oorlogen, vervolgingen en vredesmissies onder de titel Opdat zij herinnerd blijven. Vele jaren van grondig onderzoek gaan hieraan vooraf. Uden in Geschriften voldoet graag aan zijn vraag om dit boek uit te geven. De oplage zal beperkt zijn.

Begin november verwachten we deel 4 in de serie Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden uit te kunnen brengen. De pen van Adriaan Sanders is nog lang niet opgedroogd. In de delen 1 t/m 3 heeft hij al 70 feiten uit de geschiedenis van Uden beschreven. In deel 4 gaat hij opnieuw ongeveer 30 onderwerpen beschrijven, waarin we kunnen lezen over een verrassend aantal Udenaren die als dienstplichtig militair in de legers van Napoleon heeft gediend (1811), de Joodse gemeenschap, die een eigen synagoge oprichtte (1875), de nieuwe tijd die zich aandiende in de vorm van elektriciteit (1917), met daarnaast ook luchtigere en recentere onderwerpen, zoals de voetbalwedstrijd tussen de professionele topclub Ajax Amsterdam en onze Udense trots RKSV UDI ’19 in de Amsterdam Arena (1998) waarbij ruim 160 bussen met Udense supporters richting Amsterdam trokken.

Het vierde ijzer dat Uden in Geschriften in 2019 in het vuur heeft, is een boek over de brandweer in Uden waarvan de historie teruggaat tot 1774. Een werkgroep met (oud)brandweerlieden heeft het nodige archiefonderzoek verricht. Henk Hellegers is bereid gevonden om een boek samen te stellen met vele wetenswaardigheden. Dat de brandweer voor velen interessant is mag blijken uit de vraag in de Újese Kwis van december 2018.

En of dat alles nog niet genoeg is, willen we als kers op de taart vóór de zomervakantie de eerste tien ATTENTIESTENEN plaatsen. Dit zijn tegels van 50 x 50 cm die op min of meer historische plekken in het centrum van Uden geplaatst zullen worden. Op elke tegel staat een oude foto met een korte begeleidende tekst. In onze regio vinden we dergelijke tegels al in Erp, Schijndel en Veghel.

Van Vluchtoord Uden naar een eenzame kale hei – Na zes jaar is het vluchtoord verdwenen

27 - Eenzame kale hei Nummer: 27
Titel: Van Vluchtoord Uden naar een eenzame kale hei – Na zes jaar is het vluchtoord verdwenen
Auteur: Henk Hellegers
Onderwerp: Na het boek uit 2015 over het ontstaan en de eerste periode van Vluchtoord Uden, beschrijft dit boek de verdere geschiedenis van het vluchtoord. In het laatste hoofdstuk in full colour wordt uitgebreid aandacht besteed aan de activiteiten rondom de herdenking van 100 jaar Vluchtoord Uden.
Jaar: 2018
ISBN: 978-90-77471-20-3
Oplage: 375
Prijs: € 19,95                                                                      Combinatieprijs met boek nummer 21 € 27,00
Status: Bestel hier

 

Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden – Deel 3

26 - Grepen deel 3 Nummer: 26
Titel: Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden – Deel 3
Auteur: Adriaan Sanders
Onderwerp: In dit full colour boekje weidt de samensteller aan de hand van jaartallen uit over dertig uiteenlopende onderwerpen uit de geschiedenis van Uden. Het is de verwachting dat er in de toekomst meer vervolgdeeltjes worden uitgegeven, zodat er een goed beeld ontstaat over Uden door de eeuwen heen.

Eerder al zijn deel 1 en 2 uit deze serie verschenen: zie nummers 23 en 25.

Jaar: 2018
ISBN: 978-90-77471-19-7
Oplage: 275
Prijs: € 12,50
Status: Bestel hier

 

OKTOBER 2018 – VAN VLUCHTOORD UDEN TERUG NAAR EEN EENZAME KALE HEIDE – Na zes jaar is het Belgisch dorp verdwenen

Door Henk Hellegers.

Bij het verschijnen van het boek Van heidegrond tot Vluchtoord Uden – In tien weken tijd heeft Uden een Belgisch dorp in februari 2015 was het voor de Stichting Uden in Geschriften al duidelijk dat er nog een tweede boek over het Vluchtoord Uden moest worden uitgegeven.

Dankzij het bronnenonderzoek door de leden van de Werkgroep 100 Jaar Vluchtoord Uden van de Heemkundekring Uden heeft Henk Hellegers dit boek kunnen realiseren.

De laatste jaren zijn er veel contacten gelegd met Belgische nazaten van het Vluchtoord Uden. In dit boek wordt daar uitgebreid aandacht aan besteed.

In het laatste hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op de herdenking van 100 Jaar Vluchtoord Uden.

Het eerste exemplaar wordt aangeboden bij de première van het toneelspel Vaarwel Vluchtoord op 10 november 2018 in Vestzaktheater Naat Piek.