Opdat zij herinnerd blijven, een boek over de Udense oorlogsslachtoffers

Op vrijdag 13 september heeft de Stichting Uden in Geschriften, met dank aan de Eerwaarde zusters Birgittinessen en museum Krona, in de kapel van het klooster het boek Opdat zij herinnerd blijven gepresenteerd. Dit is een boek waarin alle Udense oorlogsslachtoffers, vanaf mei 1940 tot heden, worden beschreven.

Het boek is samengesteld door Antoon Verbakel in nauwe samenwerking met Luciën Bressers van de Stichting het Uden-archief van Bressers (UAB) en Adriaan Sanders o.a. schrijver van het boek Uden in de Tweede Wereldoorlog.

Antoon Verbakel heeft het eerste exemplaar aangeboden aan burgemeester H. Hellegers, als vertegenwoordiger van de Udense gemeenschap.

De leidraad voor de in het boek vermelde personen is het Bevolkingsregister van de gemeente Uden.

In deel 1 worden er 141 Udenaren beschreven die slachtoffer geworden zijn van oorlogen, vervolgingen en vredesmissies van de V.N. Van elk slachtoffer worden de persoonlijke gegevens beschreven en waar mogelijk onder het kopje “Oorlogsleed” de omstandigheden waaronder de persoon om het leven is gekomen.

In deel 2 van het boek wordt kort stilgestaan bij de 70 niet-inwoners van de gemeente Uden die gedurende de Tweede Wereldoorlog op Udens grondgebied gesneuveld of omgekomen zijn.

Het boek is dankzij de redactieleden naast een naslagwerk deels een leesboek geworden. Al is het overdreven om te stellen dat het naslagwerk een leesboek is geworden. Wel is het mede door de onderverdeling in een aantal hoofdstukken voor elke leek een stuk toegankelijker gemaakt.

Al met al is het natuurlijk ondraaglijk dat er een 216 bladzijden dik tellend boekwerk voor nodig is om de Udense oorlogsslachtoffers te herinneren!

Dankzij een forse subsidie van de Stichting Oorlogskerkhof Uden is het fullcolour boek voor slechts €19,95 te koop bij bovengenoemde adressen.