Over Ons

Doelen

Het bestuur tracht de statutaire doelen van de stichting te verwezenlijken door kandidaat auteurs/schrijvers,
met veel gegevens over een bepaald onderwerp over Uden, te ondersteunen bij de realisatie van een uitgave.

Zelf een boek schrijven

Heb je plannen om een Udens boekje uit te geven?
Wij begrijpen het als je de laatste grote stap niet durft te zetten.
Download hier de randvoorwaarden van Uden in Geschriften.
Neem contact op met de secretaris.

Financiële bronnen

De stichting is financieel geheel onafhankelijk.
Wel wordt er bij bepaalde uitgaven gezocht naar incidentele subsidies en andere bijdragen.
Door het gevoerde beleid heeft de stichting op geen enkele uitgave verlies geleden.
Giften en donaties zijn echter altijd welkom, neem hiervoor contact op met de secretaris.

Bestuur

Functie: Voorzitter
Naam: Inèz (A.H.G.M.) van Tienoven-van Hoof
Functie: Secretaris, contactpersoon, organisatie boekpresentaties
Naam: Toon (A.J.F.) Swinkels
Functie: Penningmeester, voorraadbeheer, organisatie boekpresentaties
Naam: Arnold (A.H.) van Lieshout
Functie: Bestuurslid, statutair afgevaardigde Heemkundekring Uden
Naam: Hans (J.F.M.) Brouwers
Functie: Bestuurslid, webmaster
Naam: Luciën (L.P.M.) Bressers

Redactieleden

Functie: Historische redactie
Naam: Luciën (L.P.M.) Bressers
Functie: Taalkundige redactie
Naam: Martien (M.C.G.) van Lanen
Functie: Taalkundige redactie
Naam: Johan (J.A.J.M.) van der Leest
Functie: Historische redactie
Naam: Adriaan (A.L.M.) Sanders
Functie: Taalkundige redactie
Naam: Dorlinda (T.H.J.) Schiffer-van der Cammen

Externe partijen

Functie: Moeder vereniging
Naam: Heemkundekring Uden
Functie: Ondersteuning d.m.v. foto’s, afbeeldingen e.d.
Naam: Stichting Het Uden-archief van Bressers
Functie: Lay-out
Naam: Wilson Design, Ad van den Broek
Functie: Huisdrukker
Naam: Drukkerij Peter der Kinderen
Functie: Huisdrukker
Naam: Drukkerij Ketelaars