Doel, bestuur en redactie-commissie

Doelen

Het bestuur tracht de statutaire doelen van de stichting te verwezenlijken door kandidaat auteurs/schrijvers,
met veel gegevens over een bepaald onderwerp over Uden, te ondersteunen bij de realisatie van een uitgave.

Zelf een boek schrijven

Heb je plannen om een Udens boekje uit te geven?
Wij begrijpen het als je de laatste grote stap niet durft te zetten.
Download hier de randvoorwaarden van Uden in Geschriften.
Neem contact op met de secretaris.

Financiële bronnen

De stichting is financieel geheel onafhankelijk.
Wel wordt er bij bepaalde uitgaven gezocht naar incidentele subsidies en andere bijdragen.
Door het gevoerde beleid heeft de stichting op geen enkele uitgave verlies geleden.
Giften en donaties zijn echter altijd welkom, neem hiervoor contact op met de secretaris.

Bestuur

Naam: Tienoven-van Hoof, van, Inez (A.H.G.M.)
Functie: Voorzitter
Naam: Swinkels, Toon (A.J.F.)
Functie: Secretaris, contactpersoon, organisatie boekpresentaties
Naam: Lieshout, van, Arnold (A.H.)
Functie: Penningmeester, voorraadbeheer, organisatie boekpresentaties
Naam: Rovers, Wim (W.A.)
Functie: Bestuurslid, statutair afgevaardigde Heemkundekring Uden
Naam: Bressers, Luciën (L.P.M.)
Functie: Bestuurslid, webmaster

Redactieleden

Naam: Bressers, Luciën (L.P.M.)
Functie: Historische redactie
Naam: Lanen, van, Martien (M.C.G.)
Functie: Taalkundige redactie
Naam: Leest, van der, Johan (J.A.J.M.)
Functie: Taalkundige redactie
Naam: Sanders, Adriaan (A.L.M.)
Functie: Historische redactie
Naam: Dorlinda Schiffer-van der Cammen (T.H.J.)
Functie: Taalkundige redactie

Externe partijen

Naam: Wilson Design, Ad van den Broek
Functie: Lay-out
Naam: Drukkerij Peter der Kinderen
Functie: Huisdrukker
Naam: Drukkerij Ketelaars
Functie: Huisdrukker