Attentietegels

De Stichting Uden in Geschriften geeft doorgaans boeken uit, meestal in een vrij kleine oplage van 200 tot 400 stuks. Binnen de doelstelling van de stichting is een Werkgroep Attentietegels in het leven geroepen om bij de inwoners en bezoekers van Uden bestaand en verdwenen erfgoed zichtbaar onder de aandacht te brengen.

In de werkgroep zijn de Stichting Uden in Geschriften en de Stichting Het Uden-archief van Bressers de kartrekkers. Verder zijn de gemeente Uden, de Monumentencommissie en de Heemkunde Kring Uden vertegenwoordigd.

Op elke attentietegel is een titel, een jaartal, een foto en een korte historische beschrijving van de locatie te vinden. De officiële onthulling van de eerste serie van tien attentietegels vond plaats op 18 september 2019 in samenwerking met de Buurtvereniging Helenastraat, bij de start van de feestelijke activiteiten ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van deze eerste Udense buurtvereniging.

Inèz van Tienoven-van Hoof en Luciën Bressers bij de onthulling van de attentietegel in de Helenastraat bij “Huize De Roos”.

Het is de bedoeling om met behulp van subsidie en sponsoring door instellingen, bedrijven en particulieren in de nabije toekomst meer tegels te plaatsen, niet alleen in Uden maar ook in de kerkdorpen Volkel en Odiliapeel. Op dit moment is een nieuwe tegel te adopteren voor 750 euro. De werkgroep van UIG zal uiteindelijk beslissen over het al dan niet plaatsen van een tegel.

Het idee van het plaatsen van attentietegels komt van architect Steven Woudstra uit Schijndel en ontstond bij het 700-jarig bestaan van Schijndel in 2009. In deze regio liggen ook attentietegels in Schijndel, Veghel, Erp en Eindhoven attentietegels.

Meer informatie is te vinden op de website http://attentiestenen.nl/home.

 

Wandelroute:
Tot op heden is er geen officiële wandelroute samengesteld langs de attentietegels in Uden. Hierbij doen we een suggestie.

Start op de Losplaats waar je bij de voetgangersdoorsteek naar de Parallelweg de eerste attentietegel ziet liggen 1 ”Treinstation”. Zo kwamen de reizigers vroeger Uden binnen.

Wandel over de Botermarkt en ga rechtsaf de Kazernestraat in. Op de hoek met de Koopmanstraat ligt tegel 2 “Politiekazerne”.

Door de Julianastraat wandel je naar de Markt, waar je rechts aanhoudt. Voor de Scapino ligt bij de ingang van de parkeerplaatsen op de Markt tegel 3 “Bioscoop”.

Je steekt de Markt lijnrecht over en wandelt de Sacramentsweg in en gaat aan het einde linksaf naar het Brabantplein.
Hier ligt tegel 4 “Gemeenschapshuis De Schouw” ter hoogte van het reisbureau en de mannenmodezaak.

Je gaat door de smalle doorsteek aan de rechterkant van het pleintje naar de Pastoor Spieringsstraat en slaat daar linksaf.
Tegenover de Odiliastraat vind je tegel 5 “St. Aloysius ulo en mavo”.

Je vervolgt je weg over de winkelboulevard Promenade naar de Marktstraat en treft daar bij de doorgang naar de Oranjepassage tegel 6 “Notarissticht” aan.

Enkele tientallen meters verderop richting de rotonde ligt attentietegel 7 “Post- en telegraafkantoor” met het gezicht gericht op de damesmodezaak Ter Horst Van Geel.

Je steekt in de St. Janstraat de voetgangersoversteekplaats over en ziet tegel 8 “Tramstation” liggen.

Terug over de oversteekplaats kom je bij de speelgoedwinkel op nummer 25 een drietal “struikelstenen” tegen die te maken hebben met de Joodse familie Van Zwanenbergh in de Tweede Wereldoorlog. Meer informatie hierover is te vinden op https://www.struikelstenen-uden.nl/

Vanuit de St. Janstraat ga je naar de Vorstenburg. In dit pittoreske straatje ligt tegel 9 “Synagoge”. Je gaat door over de Veghelsedijk en terug richting de St. Janstraat.
Bij nummer 34 ligt nog een struikelsteen, die herinnert aan de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. In dit geval betreft het Leentje Seijffers.

Vanuit de Veghelsedijk ga je linksaf de Helenastraat in waar je een aantal zogenaamde Oostenrijkse woningen aantreft die stammen uit de periode vrij kort na WO II.
Attentietegel 10 “Huize De Roos” ligt een stuk verderop op de driehoek bij de zonnewijzer die in 1969 is geplaatst bij het 25-jarig bestaan van de buurtvereniging.

Attentietegel 11 “Brouwerij Schuurmans” ligt op het Lieve Vrouwenplein op de hoek van de Helenastraat met de Kerkstraat.

Voor attentietegel 12 “Sint-Jansgesticht” ga je een stukje de Kerkstraat in.
Vervolgens ga je terug naar het Lieve Vrouwenplein en wandel je de Kapelstraat in. Dit is een straat waar in het verleden meerdere historische gebouwen hebben gestaan, maar waar tot op heden nog geen attentietegels aan zijn besteed.

Pas als je rechtsaf het Piusplein op wandelt tref je tegel 13 “Oude Sint-Petruskerk” aan.

Tot slot vervolg je de wandeling door de Bitswijk om ter hoogte van de Rode Akker bij het appartementen de laatste attentietegel 14 “Oliefabriek Van der Putten” aan te treffen.

De route kan natuurlijk ook andersom gelopen worden.

De attentietegel in Volkel ligt in de Rudigerstraat en laat 15 “De molen van Van Dieten” zien en die in Odiliapeel ligt op de hoek Oudedijk-Beukenlaan en toont de vroegere 16 “Noodkerk”.
Deze attentietegels zijn meer geschikt voor een fietstochtje.

De attentietegel van het treinstation ligt langs de Parallelweg bij de voetgangers doorsteek naar de Losplaats met gezicht richting de JUMBO Supermarkt.

De attentietegel van het politiebureau ligt op de hoek van de Kazernestraat en de Koopmanstraat met het gezicht richting het appartementencomplex Zoggelpoort.

De attentietegel van de bioscoop ligt aan de zuidkant van de Markt voor het pand Markt 25 met het gezicht richting de Scapino.

De attentietegel van Gemeenschapshuis De Schouw ligt aan het Brabantplein tussen het reisbureau en de mannenmodezaak bij de doorgang naar het Mondriaanplein.

De attentietegel van de St. Aloysius ulo en mavo school ligt aan de Pastoor Spieringstraat bij de bakkerszaak tegenover de Odiliastraat.

De attentietegel van het herenhuis van notaris Van Breda en dierenarts Bollen ligt in de Marktstraat ter hoogte van de Oranjepassage met het gezicht richting de Promenade.

De attentietegel van het postkantoor ligt bij de ingang van het restaurant Etenstijd met het gezicht richting de dames modezaak Ter Horst van Geel aan de overkant van de straat.

De attentietegel van het tramstation ligt op de hoek van de Sint Janstraat met de Kerkstraat voor het restaurant Sami met het gezicht naar de overkant van de straat richting de speelgoedzaak Top1Toys.

De attentietegel van de synagoge ligt in de Vorstenburg ter hoogte van de huisnummers 19 en 21 met het gezicht naar deze panden.

De attentietegel van “Huize De Roos” ligt in de Helenastraat in het driehoekige plantsoen met het gezicht richting de zonnewijzer.

De attentietegel van brouwerij Schuurmans ligt op de hoek van het Lieve Vrouwenplein aan de kant van restaurant Jambon met het gezicht richting het appartementen complex in het voormalige College der Kruisheren.

De attentietegel van Huize Sint Jan ligt ongeveer bij de overgang van Huize Sint Jan naar de Carolushof met het gezicht richting Huize Sint Jan.

De attentietegel van de oude parochiekerk ligt op het Piusplein vlakbij het Mariakapelletje met de richting naar de markering van de plattegrond van de oude kerk onder de bomen.

De attentietegel van de oliefabriek Van der Putten ligt ter hoogte van de Rode Akker met het gezicht naar het appartementencomplex aan de overkant.

De attentietegel van de oude parochiekerk en de molen van Van Dieten ligt in Volkel bij het pand Rudigerstraat 26 met het gezicht richting de parochiekerk.

De attentietegel van de noodkerk in Odiliapeel is na de renovatie van de Oudedijk in 2021 geplaatst op de splitsing van de Beukenlaan en de Oudedijk met het gezicht richting het plein aan de overkant.