Categoriearchief: Nieuws

DEEL 9 UIT DE SERIE GREPEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE GEMEENTE UDEN.

Op dinsdagmiddag 14 november 2023 wordt in de bibliotheek tijdens een lezing Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden deel 9 gepresenteerd.

De in 2017 begonnen reeks Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden is nog steeds niet ten einde ook al zijn we bestuurlijk opgegaan in de nieuwe gemeente Maashorst.

Met het verschijnen van deel 9, het 40ste boek van de Stichting Uden in Geschriften, wordt weer een bijdrage geleverd aan het vastleggen van deze geschiedenis.

In Grepen 9 komen we onder andere te weten dat we pas sinds 1817 niet meer bij de provincie Gelderland horen, maar écht Brabants zijn geworden en dat het bedrijf van de familie Zwanenberg oorspronkelijk niet in Oss, maar in Uden thuishoorde.

En wie weet nog dat de herbergkamer bij een schietbaan sinds 1907 de oorsprong is van de huidige Bedafse Pier en dat hiermee dankzij Dorus Verbossen bijvoorbeeld de rijvereniging en toneelvereniging hier hun thuishonk vonden.

Ook de naoorlogse groter wordende groepen jeugd van Uden en Volkel kregen hun eigen plek. Wie kent ze niet de jongerensosen De Pul, ’t Keldertje, Cercle, ’t Dupke, Pampus, ’t Tunneke, Plock en Amigo?

Schrijver en Uden-kenner Adriaan Sanders heeft in samenwerking met Luciën Bressers van de Stichting Het Uden-archief van Bressers weer 25 vermeldenswaardige gebeurtenissen en wetenswaardigheden op schrift gesteld.

De daarbij horende fraaie illustraties komen voornamelijk uit de collectie van voornoemde stichting.

Grepen 9, dat in fullcolour gedrukt is en ook de herdrukken van deel 1 tot en met 8 zijn voor € 12,95 euro per deel verkrijgbaar bij ons secretariaat en verder bij de Heemkundekring Uden, boekhandel Bruna, Primera-Centrum en het Toeristisch Informatie Punt (TIP) in de bibliotheek.

Deel 8 uit de serie Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden

Op dinsdag 18 april 2023 wordt in de bibliotheek van Uden tijdens de viering van het 20-jarig bestaan van de Stichting Uden in Geschriften en het 40-jarig bestaan van de Stichting Het Uden Archief van Bressers tijdens een lezing Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden deel 8 gepresenteerd.

De in 2017 begonnen reeks Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden is nog steeds niet ten einde ook al zijn we bestuurlijk opgegaan in de nieuwe gemeente Maashorst.

Met het verschijnen van deel 8 wordt weer een bijdrage geleverd aan het vastleggen van deze geschiedenis.

Schrijver en Uden-kenner Adriaan Sanders heeft in samenwerking met Luciën Bressers van de Stichting Het Uden-archief van Bressers weer 25 vermeldenswaardige gebeurtenissen en wetenswaardigheden op schrift gesteld. Over de school die vroeger op de grens van Uden en Vorstenbosch stond, de rol van Udense notabelen voor de komst van een post- en telegraafkantoor, en de ontspanningszaal op de vliegbasis waar Wim Sonneveld in 1947 al optrad. De daarbij horende fraaie illustraties komen voornamelijk uit de collectie van voornoemde stichting.

Grepen 8, dat in fullcolour gedrukt is en ook de herdrukken van deel 1 tot en met 7 zijn voor 11,00 euro per deel verkrijgbaar bij ons secretariaat en verder bij de Heemkundekring Uden, boekhandel Bruna, Primera-Centrum en het Toeristisch Informatie Punt in de bibliotheek.

Herdruk van het boek over de ramen in het klooster, de kapel en het voormalig college van de Kruisheren in Uden

Het op 6 december j.l. gepresenteerde boek over de gebrandschilderde ramen in het klooster, de kapel en het voormalige college van de Kruisheren in Uden was in een snel tempo uitverkocht.

Het is een kleurrijk boek met afbeeldingen van zo’n vijftig glas-in-loodramen in de kapel. Bijzonder zijn de ramen in het klooster en in het college omdat deze aan de openbaarheid onttrokken zijn. Bij elk raam is een korte beschrijving gemaakt.

In twee aparte hoofdstukken wordt ook ingegaan op de geschiedenis van de Kruisheren in Uden en op de geschiedenis van het voormalige College van het Heilig Kruis. Vele oude foto’s uit het Uden-archief van Bressers verluchtigen deze hoofdstukken.

Het boek met 88 bladzijden is in herdruk en wordt vanaf nu geleverd met een slappe kaft. Het is voor € 13,50 te koop bij ons secretariaat en verder bij de Heemkundekring Uden, boekhandel Bruna, Primera-Centrum en het Toeristisch Informatie Punt in de bibliotheek.

Boek over de ramen in het klooster, de kapel en het college van de Kruisheren in Uden

Dinsdag 6 december zal er een nieuw boek gepresenteerd worden door de Stichting Uden In Geschriften. Wim en Gerrit van Stiphout hebben jarenlang studie gemaakt van de gebrandschilderde ramen in het klooster, de kapel en het voormalige college van de Kruisheren in Uden. Mede dankzij Luciën Bressers en fotograaf/ vormgever Ad van den Broek heeft die studie nu geresulteerd in een kleurrijk boek met afbeeldingen van zo’n vijftig glas-in-loodramen in de kapel. Bijzonder zijn de ramen in het klooster en in het college omdat deze aan de openbaarheid onttrokken zijn. Bij elk raam is een korte beschrijving gemaakt.

In twee aparte hoofdstukken wordt ook ingegaan op de geschiedenis van de Kruisheren in Uden en op de geschiedenis van het voormalige College van het Heilig Kruis. Vele oude foto’s uit het Uden-archief van Bressers verluchtigen deze hoofdstukken.

De presentatie vindt plaats om 14.00 uur in de Udense bibliotheek, waarbij rector Vaanhold het eerste boek overhandigd zal krijgen. Ad van den Broek zal die middag een diapresentatie van een aantal gebrandschilderde ramen verzorgen. Iedereen is van harte welkom. Het boek met 88 bladzijden en een harde omslag is daarna, dankzij een flinke subsidie, verkrijgbaar voor slechts € 14,95

DEEL 7 UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE GEMEENTE UDEN

Op 17 oktober 2022 wordt in de bibliotheek van Uden tijdens een lezing van de Heemkundekring Uden deel 7 van Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden gepresenteerd.

De in 2017 begonnen reeks Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden is nog steeds niet ten einde ook al zijn we bestuurlijk opgegaan in de nieuwe gemeente Maashorst.

Met het verschijnen van deel 7 wordt weer een bijdrage geleverd aan het vastleggen van deze geschiedenis.

Schrijver en Uden-kenner Adriaan Sanders heeft in samenwerking met Luciën Bressers van de Stichting Het Uden-archief van Bressers weer 25 vermeldenswaardige gebeurtenissen op schrift gesteld. De daarbij horende fraaie illustraties komen voornamelijk uit de collectie van voornoemde stichting.

Hierbij gaan ze terug naar het verleden dat zeer bepalend is geweest voor de verdere ontwikkeling van Uden.

Grepen 7, dat in fullcolour gedrukt is en ook de herdrukken van deel 1 tot en met 6 zijn voor 11,00 euro per deel verkrijgbaar bij ons secretariaat en verder bij de Heemkundekring Uden, boekhandel Bruna, Primera-Centrum en het Toeristisch Informatie Punt in de bibliotheek.

UNIEKE UDENSE OORLOGSVERHALEN EN-FOTO’S, GEBUNDELD IN EEN 2E BOEK

Op donderdag 22 september heeft Adriaan Sanders, de Udenkenner bij uitstek, het tweede deel “Getuigen van de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Uden” gepresenteerd.

Een tweede boek, zodat er nog eens 22 onderwerpen over allerlei facetten van de oorlog onder de aandacht van de lezer kunnen worden gebracht. In het eerste deel werd vooral aandacht besteed aan de dagboeken, die in de oorlog in Uden door diverse mensen werden geschreven. In dit tweede deel komen nieuwe fragmenten uit dagboeken van Udenaren voor, maar ook brieven, verhalen en notities van uiteenlopende aard.

Ook het intrieste verhaal van Hannes de Groot en zijn vrouw die bij een explosie in september 1944 vier van hun kinderen verloren komt uitgebreid aan de orde.

Er komen echter nog andere getuigen aan het woord. In dit tweede deel is er namelijk ruim aandacht voor onderduikers en de gezinnen bij wie ze zijn ondergebracht. Ook wordt er veel geschreven over de zwaar getroffen Joodse gemeenschap in Uden.

Heel opmerkelijk in dit boek zijn de foto’s van twee Udense amateurfotografen: Anton Scheepens en Luciën Bressers. Deze uitgave krijgt daardoor een extra dimensie! Een unieke opname is wel de foto van een groep door de Udense straten marcherende Duitsers!

Het boek is verkrijgbaar bij ons secretariaat en verder bij de Heemkundekring Uden, boekhandel Bruna, Primera-Centrum en het Toeristisch Informatie Punt in de bibliotheek.

De prijs bedraagt € 14,95. Het vorig jaar verschenen deel 1 van “Getuigen” is in een beperkte oplage bijgedrukt en kost eveneens € 14,95.

Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden 2.0

Dit is een samenwerkingsproject tussen de Stichting Uden in Geschriften, Bibliotheek, Heemkundekring Uden, stichting het Uden-archief van Bressers, DTV Nieuws en de gemeente Uden.

Het doel van stichting Uden in Geschriften is om verhalen van toen, nu en de toekomst vorm te geven via verbeelding en interactie. De stichting heeft eind oktober 2021 het 6e deel uitgegeven van deze canon van Uden. Het 7e deel is inmiddels klaar en het 8e deel is in de maak en daarmee is in elk geval op schrift de historie vormgegeven.

Met elkaar gaan we nu een stap verder, juist omdat niet iedereen een lezer is, maar zich wel verbonden voelt met de historie èn de toekomst van Uden. We gaan een aantal verhalen die zijn opgetekend in de boeken Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden verfilmen!

Vooralsnog en ook van oudsher, worden veel verhalen mondeling overgeleverd. Om ze te behouden, is het belangrijk om ze niet alleen vast te leggen, maar ze ook te delen. Liefst met een zo groot mogelijk bereik voor jong en oud. Daarom willen we een serie korte verhalen verfilmen, op een bijzondere locatie, aanstekelijk verteld en verbeeld. In elke aflevering gaat Larissa van Dommelen in gesprek met heemkundige Adriaan Sanders, die zoveel mogelijk verklarende informatie geeft. De afleveringen worden levendig gelardeerd met beeldmateriaal dat beschikbaar wordt gesteld door het Uden-Archief van Bressers en is er in elke aflevering een speciale gast aanwezig.

De vijf afleveringen die al zijn opgenomen gaan over de zusters Carolus Borromeüs en Huize Sint Jan, de verschillende raadhuizen die de gemeente Uden heeft gehad, de ontginning van Odiliapeel, het Duits Lijntje en een aflevering over de straatnamen in de gemeente Uden.

De filmpjes duren 10 tot 15 minuten en worden uitgezonden door DTV, te beginnen op vrijdagavond 25 februari.

Na de uitzending zijn de filmpjes via internet terug te kijken.

Grepen 2.0: Documentaires in plaats van boeken

“Grepen 2.0” is een samenwerkingsproject tussen de Stichting Uden in Geschriften, Bibliotheek, Heemkundekring Uden, Stichting het Uden-archief van Bressers, DTV Nieuws en de gemeente Uden.

De droom van stichting Uden in Geschriften is om verhalen van toen, nu en de toekomst vorm te geven middels verbeelding en interactie. De stichting heeft eind oktober 2021 het 6e deel uitgegeven in de serie boeken “Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden”, een uitgebreide canon van Uden. De auteurs werken al aan de volgende delen en daarmee is in elk geval het op schrift vastleggen en voor iedereen bereikbaar maken van de Udense historie verzekerd.

Met elkaar gaan we nu een stap verder, juist omdat niet iedereen een lezer is, maar zich wel verbonden voelt met de historie én de toekomst van Uden. We gaan een aantal van de verhalen die zijn opgetekend in de boeken “Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden” verfilmen!

Vooralsnog en ook van oudsher, worden veel verhalen mondeling overgeleverd. Om ze te behouden, is het belangrijk om ze niet alleen vast te leggen, maar ze ook te delen. Liefst met een zo groot mogelijk bereik, voor jong en oud. Daarom willen we een serie korte verhalen verfilmen, op een bijzondere locatie, aanstekelijk verteld en verbeeld. We beginnen met 5 of 6 afleveringen van ongeveer 8 tot 9 minuten.

De eerste twee documentaires zijn inmiddels opgenomen:

“Carolus Borromeus en Sint Jan” en “Het Raadhuis, of eigenlijk de raadhuizen door de jaren heen”.

De uitzenddata zijn op dit moment nog niet bekend.