UNIEKE UDENSE OORLOGSVERHALEN EN-FOTO’S, GEBUNDELD IN EEN 2E BOEK

Op donderdag 22 september heeft Adriaan Sanders, de Udenkenner bij uitstek, het tweede deel “Getuigen van de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Uden” gepresenteerd.

Een tweede boek, zodat er nog eens 22 onderwerpen over allerlei facetten van de oorlog onder de aandacht van de lezer kunnen worden gebracht. In het eerste deel werd vooral aandacht besteed aan de dagboeken, die in de oorlog in Uden door diverse mensen werden geschreven. In dit tweede deel komen nieuwe fragmenten uit dagboeken van Udenaren voor, maar ook brieven, verhalen en notities van uiteenlopende aard.

Ook het intrieste verhaal van Hannes de Groot en zijn vrouw die bij een explosie in september 1944 vier van hun kinderen verloren komt uitgebreid aan de orde.

Er komen echter nog andere getuigen aan het woord. In dit tweede deel is er namelijk ruim aandacht voor onderduikers en de gezinnen bij wie ze zijn ondergebracht. Ook wordt er veel geschreven over de zwaar getroffen Joodse gemeenschap in Uden.

Heel opmerkelijk in dit boek zijn de foto’s van twee Udense amateurfotografen: Anton Scheepens en Luciën Bressers. Deze uitgave krijgt daardoor een extra dimensie! Een unieke opname is wel de foto van een groep door de Udense straten marcherende Duitsers!

Het boek is verkrijgbaar bij ons secretariaat en verder bij de Heemkundekring Uden, boekhandel Bruna, Primera-Centrum en het Toeristisch Informatie Punt in de bibliotheek.

De prijs bedraagt € 14,95. Het vorig jaar verschenen deel 1 van “Getuigen” is in een beperkte oplage bijgedrukt en kost eveneens € 14,95.