DEEL 7 UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE GEMEENTE UDEN

Op 17 oktober 2022 wordt in de bibliotheek van Uden tijdens een lezing van de Heemkundekring Uden deel 7 van Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden gepresenteerd.

De in 2017 begonnen reeks Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden is nog steeds niet ten einde ook al zijn we bestuurlijk opgegaan in de nieuwe gemeente Maashorst.

Met het verschijnen van deel 7 wordt weer een bijdrage geleverd aan het vastleggen van deze geschiedenis.

Schrijver en Uden-kenner Adriaan Sanders heeft in samenwerking met Luciën Bressers van de Stichting Het Uden-archief van Bressers weer 25 vermeldenswaardige gebeurtenissen op schrift gesteld. De daarbij horende fraaie illustraties komen voornamelijk uit de collectie van voornoemde stichting.

Hierbij gaan ze terug naar het verleden dat zeer bepalend is geweest voor de verdere ontwikkeling van Uden.

Grepen 7, dat in fullcolour gedrukt is en ook de herdrukken van deel 1 tot en met 6 zijn voor 11,00 euro per deel verkrijgbaar bij ons secretariaat en verder bij de Heemkundekring Uden, boekhandel Bruna, Primera-Centrum en het Toeristisch Informatie Punt in de bibliotheek.