Grepen 2.0: Documentaires in plaats van boeken

“Grepen 2.0” is een samenwerkingsproject tussen de Stichting Uden in Geschriften, Bibliotheek, Heemkundekring Uden, Stichting het Uden-archief van Bressers, DTV Nieuws en de gemeente Uden.

De droom van stichting Uden in Geschriften is om verhalen van toen, nu en de toekomst vorm te geven middels verbeelding en interactie. De stichting heeft eind oktober 2021 het 6e deel uitgegeven in de serie boeken “Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden”, een uitgebreide canon van Uden. De auteurs werken al aan de volgende delen en daarmee is in elk geval het op schrift vastleggen en voor iedereen bereikbaar maken van de Udense historie verzekerd.

Met elkaar gaan we nu een stap verder, juist omdat niet iedereen een lezer is, maar zich wel verbonden voelt met de historie én de toekomst van Uden. We gaan een aantal van de verhalen die zijn opgetekend in de boeken “Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden” verfilmen!

Vooralsnog en ook van oudsher, worden veel verhalen mondeling overgeleverd. Om ze te behouden, is het belangrijk om ze niet alleen vast te leggen, maar ze ook te delen. Liefst met een zo groot mogelijk bereik, voor jong en oud. Daarom willen we een serie korte verhalen verfilmen, op een bijzondere locatie, aanstekelijk verteld en verbeeld. We beginnen met 5 of 6 afleveringen van ongeveer 8 tot 9 minuten.

De eerste twee documentaires zijn inmiddels opgenomen:

“Carolus Borromeus en Sint Jan” en “Het Raadhuis, of eigenlijk de raadhuizen door de jaren heen”.

De uitzenddata zijn op dit moment nog niet bekend.