DEEL 6 UIT DE SERIE “GREPEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE GEMEENTE UDEN” IS VERSCHENEN

Donderdag 21 oktober is het boek, in het kader van de Maand van de Geschiedenis 2021, in de bibliotheek van Uden gepresenteerd. Schrijver en Uden-kenner Adriaan Sanders heeft in samenwerking met Luciën Bressers van de Stichting Het Uden-archief van Bressers weer 25 vermeldenswaardige gebeurtenissen op schrift gesteld. De daarbij horende fraaie illustraties komen voornamelijk uit de collectie van voornoemde stichting.

Ook in het zesde deel staan weer boeiende en ontroerende verhalen uit de rijke historie van Uden. Uit diverse eeuwen zijn uiteenlopende gebeurtenissen beschreven die vrij willekeurig gekozen zijn. Vandaar ook de titel “Grepen uit de geschiedenis”.

In Grepen 6 wordt melding gemaakt van de eerste geschreven wetgeving in Uden, de gevolgen van de Beeldenstorm voor Uden, het opsporen van de eerste dorpsbrand, de wetenswaardigheden van de harmonie en de bibliotheek, de komst van de industrie voor de werkgelegenheid in Uden en de gemeenteraadsverkiezingen in 1958. Ook de kermis, het openbaar vervoer en de vele ziekenhuizen in Uden worden op een bijzondere wijze verteld en van fraaie illustraties voorzien.

Grepen 6, dat in fullcolour gedrukt is en ook de herdrukken van deel 1 tot en met 5 zijn voor 9,95 euro per deel verkrijgbaar bij ons secretariaat en verder bij de Heemkundekring Uden, boekhandel Bruna, Primera-Centrum, het Toeristisch Informatie Punt in de bibliotheek en de Jumbo supermarkt in de Drossaard.