Getuigen van de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Uden

Op donderdag 16 september 2021 heeft Adriaan Sanders zijn nieuwe boek “Getuigen van de Tweede wereldoorlog in de gemeente Uden” gepresenteerd in de Udense bibliotheek. Dit boek is niet zomaar het zoveelste boek over de oorlog.

In het boekwerk zijn 15 fragmenten van dagboeken, aantekeningen en brieven opgenomen, die tijdens de oorlog in Uden zijn geschreven.

Adriaan heeft dankzij naarstig speurwerk deze teksten terug kunnen vinden bij familieleden van de schrijvers of in archieven.

Dankzij dit boek krijgt de lezer een aardig idee hoe de Udense mensen de oorlogstijd beleefden en hoe ze in die periode naar de wereld om zich heen keken.

De artikelen zijn geschreven door zeer uiteenlopende personen, zoals de pastoor uit Odiliapeel, de zusters van huize St. Jan en een Udense huisarts.

Dit boek heeft een zeer aansprekende omslag van vormgever Ad van den Broek.