Deel 8 uit de serie Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden

Op dinsdag 18 april 2023 wordt in de bibliotheek van Uden tijdens de viering van het 20-jarig bestaan van de Stichting Uden in Geschriften en het 40-jarig bestaan van de Stichting Het Uden Archief van Bressers tijdens een lezing Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden deel 8 gepresenteerd.

De in 2017 begonnen reeks Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden is nog steeds niet ten einde ook al zijn we bestuurlijk opgegaan in de nieuwe gemeente Maashorst.

Met het verschijnen van deel 8 wordt weer een bijdrage geleverd aan het vastleggen van deze geschiedenis.

Schrijver en Uden-kenner Adriaan Sanders heeft in samenwerking met Luciën Bressers van de Stichting Het Uden-archief van Bressers weer 25 vermeldenswaardige gebeurtenissen en wetenswaardigheden op schrift gesteld. Over de school die vroeger op de grens van Uden en Vorstenbosch stond, de rol van Udense notabelen voor de komst van een post- en telegraafkantoor, en de ontspanningszaal op de vliegbasis waar Wim Sonneveld in 1947 al optrad. De daarbij horende fraaie illustraties komen voornamelijk uit de collectie van voornoemde stichting.

Grepen 8, dat in fullcolour gedrukt is en ook de herdrukken van deel 1 tot en met 7 zijn voor 11,00 euro per deel verkrijgbaar bij ons secretariaat en verder bij de Heemkundekring Uden, boekhandel Bruna, Primera-Centrum en het Toeristisch Informatie Punt in de bibliotheek.