Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden 2.0

Dit is een samenwerkingsproject tussen de Stichting Uden in Geschriften, Bibliotheek, Heemkundekring Uden, stichting het Uden-archief van Bressers, DTV Nieuws en de gemeente Uden.

Het doel van stichting Uden in Geschriften is om verhalen van toen, nu en de toekomst vorm te geven via verbeelding en interactie. De stichting heeft eind oktober 2021 het 6e deel uitgegeven van deze canon van Uden. Het 7e deel is inmiddels klaar en het 8e deel is in de maak en daarmee is in elk geval op schrift de historie vormgegeven.

Met elkaar gaan we nu een stap verder, juist omdat niet iedereen een lezer is, maar zich wel verbonden voelt met de historie èn de toekomst van Uden. We gaan een aantal verhalen die zijn opgetekend in de boeken Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden verfilmen!

Vooralsnog en ook van oudsher, worden veel verhalen mondeling overgeleverd. Om ze te behouden, is het belangrijk om ze niet alleen vast te leggen, maar ze ook te delen. Liefst met een zo groot mogelijk bereik voor jong en oud. Daarom willen we een serie korte verhalen verfilmen, op een bijzondere locatie, aanstekelijk verteld en verbeeld. In elke aflevering gaat Larissa van Dommelen in gesprek met heemkundige Adriaan Sanders, die zoveel mogelijk verklarende informatie geeft. De afleveringen worden levendig gelardeerd met beeldmateriaal dat beschikbaar wordt gesteld door het Uden-Archief van Bressers en is er in elke aflevering een speciale gast aanwezig.

De vijf afleveringen die al zijn opgenomen gaan over de zusters Carolus Borromeüs en Huize Sint Jan, de verschillende raadhuizen die de gemeente Uden heeft gehad, de ontginning van Odiliapeel, het Duits Lijntje en een aflevering over de straatnamen in de gemeente Uden.

De filmpjes duren 10 tot 15 minuten en worden uitgezonden door DTV, te beginnen op vrijdagavond 25 februari.

Na de uitzending zijn de filmpjes via internet terug te kijken.