Categoriearchief: Nieuws

DEEL 6 UIT DE SERIE “GREPEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE GEMEENTE UDEN” IS VERSCHENEN

Donderdag 21 oktober is het boek, in het kader van de Maand van de Geschiedenis 2021, in de bibliotheek van Uden gepresenteerd. Schrijver en Uden-kenner Adriaan Sanders heeft in samenwerking met Luciën Bressers van de Stichting Het Uden-archief van Bressers weer 25 vermeldenswaardige gebeurtenissen op schrift gesteld. De daarbij horende fraaie illustraties komen voornamelijk uit de collectie van voornoemde stichting.

Ook in het zesde deel staan weer boeiende en ontroerende verhalen uit de rijke historie van Uden. Uit diverse eeuwen zijn uiteenlopende gebeurtenissen beschreven die vrij willekeurig gekozen zijn. Vandaar ook de titel “Grepen uit de geschiedenis”.

In Grepen 6 wordt melding gemaakt van de eerste geschreven wetgeving in Uden, de gevolgen van de Beeldenstorm voor Uden, het opsporen van de eerste dorpsbrand, de wetenswaardigheden van de harmonie en de bibliotheek, de komst van de industrie voor de werkgelegenheid in Uden en de gemeenteraadsverkiezingen in 1958. Ook de kermis, het openbaar vervoer en de vele ziekenhuizen in Uden worden op een bijzondere wijze verteld en van fraaie illustraties voorzien.

Grepen 6, dat in fullcolour gedrukt is en ook de herdrukken van deel 1 tot en met 5 zijn voor 9,95 euro per deel verkrijgbaar bij ons secretariaat en verder bij de Heemkundekring Uden, boekhandel Bruna, Primera-Centrum, het Toeristisch Informatie Punt in de bibliotheek en de Jumbo supermarkt in de Drossaard.

Getuigen van de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Uden

Op donderdag 16 september 2021 heeft Adriaan Sanders zijn nieuwe boek “Getuigen van de Tweede wereldoorlog in de gemeente Uden” gepresenteerd in de Udense bibliotheek. Dit boek is niet zomaar het zoveelste boek over de oorlog.

In het boekwerk zijn 15 fragmenten van dagboeken, aantekeningen en brieven opgenomen, die tijdens de oorlog in Uden zijn geschreven.

Adriaan heeft dankzij naarstig speurwerk deze teksten terug kunnen vinden bij familieleden van de schrijvers of in archieven.

Dankzij dit boek krijgt de lezer een aardig idee hoe de Udense mensen de oorlogstijd beleefden en hoe ze in die periode naar de wereld om zich heen keken.

De artikelen zijn geschreven door zeer uiteenlopende personen, zoals de pastoor uit Odiliapeel, de zusters van huize St. Jan en een Udense huisarts.

Dit boek heeft een zeer aansprekende omslag van vormgever Ad van den Broek.

Nieuw dialectboek over Újese gewòntes en tradiesies.

De Stichting Uden in Geschriften heeft op zaterdag 27 maart een vierde boekwerkje gepresenteerd van de werkgroep Újes dialect van de Heemkundekring Uden. De uitreiking van het eerste exemplaar vond plaats in Plattelandsmuseum Duinhove, uiteraard coronaproof.

De 45 artikelen gaan over Udense gewoontes en tradities. Uiteraard zijn de teksten zowel in het Nederlands als in het Újes opgenomen. Chris van Haandel, de mister van het Groowt Újes Diktee en tevens de voorzitter van de werkgroep, heeft de smeuïge Újese teksten voor zijn rekening genomen.

Dankzij de fraaie en overzichtelijke lay-out van vormgever Ad van den Broek kan men in een verhaal gemakkelijk overstappen van het Újes naar het Nederlands en omgekeerd, zodat iedereen de tekst goed kan begrijpen!

De teksten worden geïllustreerd met een veertigtal fraaie afbeeldingen, voornamelijk afkomstig van de Stichting het Uden-archief van Bressers en de Heemkundekring Uden.

Het boekje is te koop bij de vaste verkoopadressen en bij supermarkt Jumbo – de Laak op de Drossaard. Dankzij een bijdrage van laatstgenoemde supermarkt bedraagt de verkoopprijs slechts €9,95

deel 5 in de serie “grepen uit de geschiedEnis van de gemeente uden” is VERSCHENEN.

Het vijfde deel van ‘Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden’ is uit. Donderdag 19 november is het boek in de bibliotheek van Uden gepresenteerd. Schrijver en Uden-kenner Adriaan Sanders heeft in samenwerking met Luciën Bressers van de Stichting Het Uden-archief van Bressers weer 25 vermeldenswaardige gebeurtenissen op schrift gesteld. De daarbij horende fraaie illustraties komen voornamelijk uit de collectie van voornoemde stichting.

Ook in het vijfde deel staan weer boeiende en ontroerende verhalen uit de rijke historie van Uden. Uit diverse eeuwen zijn uiteenlopende gebeurtenissen beschreven die vrij willekeurig gekozen zijn. Vandaar ook de titel ‘Grepen uit de geschiedenis’. In dit boek komen niet alleen grote historische evenementen aan de orde, maar wordt er ook teruggekeken op kleinere gebeurtenissen zoals de oprichting van de Slingerkoekfabriek, het ontstaan van de wijk Wit-Korea en het verplaatsen van een molen op de Molenheide. Enkele andere interessante items in dit nieuwe boek zijn: de eerste Udense bioscoop ‘Cinema Parisien’, het turfsteken in de Peel en de komst van de telefoon in Uden en Volkel.

 

Herdrukken deel 1 t/m 4.

Eerder zijn er al 100 verhalen verschenen in de boekjes Grepen 1 tot en met 4. Omdat er nog steeds veel vraag was naar deze boekjes, is er van deze vier delen een tweede, bewerkte druk uitgebracht.

 

Verkrijgbaar.

Grepen 5, dat in fullcolour gedrukt is en ook de herdrukken van deel 1 tot en met 4 voor 9,95 euro per deel verkrijgbaar bij ons secretariaat en verder bij de Heemkundekring Uden, boekhandel Bruna, Primera-Centrum en de Udense VVV.

deel 5 in de serie “grepen uit de geschiednis van de gemeente uden” is klaar voor de drukker.

Juli 29, 2020

Het schrijven van Grepen – deel 5 is maanden geleden al afgerond en tegelijkertijd heeft de grafisch ontwerper er zijn licht weer over laten schijnen. Daarna hebben de leden van de taalkundige redactie hun opmerkingen geplaatst en vandaag, 29 juli, hebben we het boek definitief klaar kunnen maken voor de drukker.

Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden – deel 5 omvat opnieuw 25 belangrijke en minder belangrijke onderwerpen uit de Udense historie.

Het boekje zal op 16 november worden gepresenteerd in het Heemhuis.

Brandweerboek alsnog gepresenteerd.

Donderdagmiddag 9 juli is het boek “Brandweer in Uden – Van spuitgast tot professionele vrijwilliger” tijdens een sobere bijeenkomst van de brandweerlieden en enkele genodigden alsnog gepresenteerd, ruim drie maanden na de oorspronkelijk geplande datum.

Na korte inleidingen door brandweercommandant Twan van der Velden, mede samensteller Adriaan Sanders en schrijver Henk Hellegers werd het eerste exemplaar overhandigd aan Jack van den Elzen.

Zomerrubriek in het Udens Weekblad: attentietegels in Uden.

In deze zomerrubriek wil men de aandacht vestigen op de 14 attentietegels die her en der in de oude dorpskern van Uden en Volkel zijn geplaatst. De plaatsing van die attentietegels is een initiatief van de Stichting Uden in Geschriften in samenwerking met de Stichting Het Uden-archief van Bressers en de gemeente Uden. De heemkunde kring Uden ondersteunt dit project facilitair.

Elke oudere Udenaar weet dat er niet veel is overgebleven van de vroegere dorpskern van Uden. Dit is overigens niet verbazingwekkend, want er was weinig oud cultuurgoed te behouden. Uden was tot kort na de Tweede Wereldoorlog niet meer dan een arm Peeldorp met wel opvallend veel kloosters.

Door Uden in Geschriften werd in 2018 een Werkgroep Attentietegels gevormd. Al snel had men tien locaties voor de tegels gekozen. Het werden locaties die rond 1900 tot de Udense dorpskern behoorden en die samen als wandeling konden worden gepresenteerd.

Later bleek er nog een geldpotje te zijn om vier extra attentietegels te plaatsen.

Na de herinrichting van de Oudedijk in Odiliapeel wordt ook daar in 2021 een attentietegel geplaatst met daarop de vroegere noodkerk.

Meer informatie vind je op www.udeningeschriften.nl/attentietegels/ en op www.udenarchief.nl/attentietegels.

Deze attentietegel zal na de reconstructie van de Oudedijk in Odiliapeel in 2021 geplaatst worden bij de splitsing met de Beukenlaan.