Categoriearchief: Nieuws

Wat doet Uden in Geschriften in 2019?

De norm van de stichting is om te proberen om elk jaar minstens één uitgave te presenteren. Natuurlijk zijn we hiervoor afhankelijk van het aanbod van schrijvers. Dit jaar is dat absoluut geen probleem. Integendeel, het bestuur en de redactieleden zullen dit jaar flink aan de bak moeten. Als alles volgens plan verloopt, gaan we in 2019 niet minder dan vier nieuwe boeken uitgeven!

Op 22 februari trappen we af tijdens het Groowt Újes Diktee in de raadzaal van het gemeentekantoor. De Werkgroep Újes Dialekt van de Heemkundekring presenteert het boekje Újese vènters mi negòssie. Een boekje waarin 18 Udenaren uit het vrij recente verleden worden beschreven die hun handel bij de klanten thuis aan de deur verkochten.

Rondom de viering van de 75-jarige bevrijding na de Tweede Wereldoorlog in september, presenteert Antoon Verbakel een boek met een uitgebreid overzicht van alle Udenaren die sinds 10 mei 1940 zijn omgekomen door oorlogen, vervolgingen en vredesmissies onder de titel Opdat zij herinnerd blijven. Vele jaren van grondig onderzoek gaan hieraan vooraf. Uden in Geschriften voldoet graag aan zijn vraag om dit boek uit te geven. De oplage zal beperkt zijn.

Begin november verwachten we deel 4 in de serie Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden uit te kunnen brengen. De pen van Adriaan Sanders is nog lang niet opgedroogd. In de delen 1 t/m 3 heeft hij al 70 feiten uit de geschiedenis van Uden beschreven. In deel 4 gaat hij opnieuw ongeveer 30 onderwerpen beschrijven, waarin we kunnen lezen over een verrassend aantal Udenaren die als dienstplichtig militair in de legers van Napoleon heeft gediend (1811), de Joodse gemeenschap, die een eigen synagoge oprichtte (1875), de nieuwe tijd die zich aandiende in de vorm van elektriciteit (1917), met daarnaast ook luchtigere en recentere onderwerpen, zoals de voetbalwedstrijd tussen de professionele topclub Ajax Amsterdam en onze Udense trots RKSV UDI ’19 in de Amsterdam Arena (1998) waarbij ruim 160 bussen met Udense supporters richting Amsterdam trokken.

Het vierde ijzer dat Uden in Geschriften in 2019 in het vuur heeft, is een boek over de brandweer in Uden waarvan de historie teruggaat tot 1774. Een werkgroep met (oud)brandweerlieden heeft het nodige archiefonderzoek verricht. Henk Hellegers is bereid gevonden om een boek samen te stellen met vele wetenswaardigheden. Dat de brandweer voor velen interessant is mag blijken uit de vraag in de Újese Kwis van december 2018.

En of dat alles nog niet genoeg is, willen we als kers op de taart vóór de zomervakantie de eerste tien ATTENTIESTENEN plaatsen. Dit zijn tegels van 50 x 50 cm die op min of meer historische plekken in het centrum van Uden geplaatst zullen worden. Op elke tegel staat een oude foto met een korte begeleidende tekst. In onze regio vinden we dergelijke tegels al in Erp, Schijndel en Veghel.

OKTOBER 2018 – VAN VLUCHTOORD UDEN TERUG NAAR EEN EENZAME KALE HEIDE – Na zes jaar is het Belgisch dorp verdwenen

Door Henk Hellegers.

Bij het verschijnen van het boek Van heidegrond tot Vluchtoord Uden – In tien weken tijd heeft Uden een Belgisch dorp in februari 2015 was het voor de Stichting Uden in Geschriften al duidelijk dat er nog een tweede boek over het Vluchtoord Uden moest worden uitgegeven.

Dankzij het bronnenonderzoek door de leden van de Werkgroep 100 Jaar Vluchtoord Uden van de Heemkundekring Uden heeft Henk Hellegers dit boek kunnen realiseren.

De laatste jaren zijn er veel contacten gelegd met Belgische nazaten van het Vluchtoord Uden. In dit boek wordt daar uitgebreid aandacht aan besteed.

In het laatste hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op de herdenking van 100 Jaar Vluchtoord Uden.

Het eerste exemplaar wordt aangeboden bij de première van het toneelspel Vaarwel Vluchtoord op 10 november 2018 in Vestzaktheater Naat Piek.

SEPTEMBER 2018 – GREPEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE GEMEENTE UDEN – DEEL 3

Door Adriaan Sanders.

Deel 1 en 2 uit deze serie, met steeds 20 onderwerpen, zijn in 2017 verschenen.

Voor deel 3 is door de Stichting Uden in Geschriften in samenspraak met de auteur gekozen om deze uitgave meer “boek” te laten zijn. Dit deel omvat dan ook geen 64 bladzijden, maar 92 bladzijden!

Grepen 3 beschrijft hierdoor geen 20 maar 30 gevarieerde onderwerpen uit de geschiedenis van de gemeente Uden. De auteur weet steeds weer een aantal onderwerpen te vinden over Uden door de eeuwen heen.

Dit keer geen nietje in de rug, maar een gelijmd boekje. Dat de prijs hierdoor iets hoger uitvalt, mag geen verassing zijn. De prijs is € 12,50 voor een full colour boekje van 92 bladzijden.

Het eerste exemplaar is aangeboden in het Heemhuis aan het begin van de Open Dag in het kader van het 60-jarig bestaan van de Heemkundekring Uden op 29 september 2018.

November 2017 – Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden – Deel 2

Eerder dan verwacht heeft samensteller Adriaan Sanders het 2e deel uit deze serie kunnen presenteren. Dit is gebeurd op 20 november tijdens zijn inleiding in het Heemhuis. Het boekje is sinds 21 november te koop bij de bekende adressen.

Evenals in deel 1 beschrijft hij aan de hand van jaartallen een twintigtal uiteenlopende gebeurtenissen uit de geschiedenis van Uden, Volkel en Odiliapeel.

Het is rijk geïllustreerd, in fullcolour gedrukt, omvat 64 pagina’s en kost € 9,95. Dit is iets duurder dan deel 1, omdat er nu gekozen is voor een gelijmde i.p.v. een geniete omslag.

Mei 2017 – Wat bracht Piet Mondriaan naar Uden en wat liet hij na?

Dit boekje is op 28 mei 2017 in het Kantelhuis aan de Markt gepresenteerd.

Het is in full colour gedrukt, omvat 32 pagina’s en kost € 4,50.

Samenstellers Harrie van Schijndel, Marijke de Korte en Jacques Versteeg hebben in het kader van het landelijke Mondriaanjaar “Mondriaan tot Dutch design” een klein familieboekje gemaakt over deze wereldberoemde schilder die in 1904-1905 ruim een jaar in Uden heeft gewoond.

Doordat er een speciaal hoofdstuk voor de jeugd aan is toegevoegd, hebben we er een kantelboekje van gemaakt.

April 2017 – Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden – Deel 1

Het boekje is op 24 april op de Algemene Ledenvergadering van de HKKU gepresenteerd en is sinds 25 april te koop.
Het is in fullcolour gedrukt, omvat 64 pagina’s en kost € 9,–.

Samensteller Adriaan Sanders beschrijft aan de hand van jaartallen een twintigtal uiteenlopende gebeurtenissen uit de geschiedenis van Uden, Volkel en Odiliapeel.

Het ligt in de lijn der verwachting dat er de komende jaren meer van dergelijke boekjes worden uitgegeven door Uden in Geschriften, vandaar de toevoeging Deel 1.