deel 5 in de serie “grepen uit de geschiedEnis van de gemeente uden” is VERSCHENEN.

Het vijfde deel van ‘Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden’ is uit. Donderdag 19 november is het boek in de bibliotheek van Uden gepresenteerd. Schrijver en Uden-kenner Adriaan Sanders heeft in samenwerking met Luciën Bressers van de Stichting Het Uden-archief van Bressers weer 25 vermeldenswaardige gebeurtenissen op schrift gesteld. De daarbij horende fraaie illustraties komen voornamelijk uit de collectie van voornoemde stichting.

Ook in het vijfde deel staan weer boeiende en ontroerende verhalen uit de rijke historie van Uden. Uit diverse eeuwen zijn uiteenlopende gebeurtenissen beschreven die vrij willekeurig gekozen zijn. Vandaar ook de titel ‘Grepen uit de geschiedenis’. In dit boek komen niet alleen grote historische evenementen aan de orde, maar wordt er ook teruggekeken op kleinere gebeurtenissen zoals de oprichting van de Slingerkoekfabriek, het ontstaan van de wijk Wit-Korea en het verplaatsen van een molen op de Molenheide. Enkele andere interessante items in dit nieuwe boek zijn: de eerste Udense bioscoop ‘Cinema Parisien’, het turfsteken in de Peel en de komst van de telefoon in Uden en Volkel.

 

Herdrukken deel 1 t/m 4.

Eerder zijn er al 100 verhalen verschenen in de boekjes Grepen 1 tot en met 4. Omdat er nog steeds veel vraag was naar deze boekjes, is er van deze vier delen een tweede, bewerkte druk uitgebracht.

 

Verkrijgbaar.

Grepen 5, dat in fullcolour gedrukt is en ook de herdrukken van deel 1 tot en met 4 voor 9,95 euro per deel verkrijgbaar bij ons secretariaat en verder bij de Heemkundekring Uden, boekhandel Bruna, Primera-Centrum en de Udense VVV.