Categoriearchief: Boeken van Uden in Geschriften

De stichting Uden in Geschriften heeft de afgelopen jaren de onderstaande boeken uitgegeven.

100 Jaar Retraitehuis 1913-2013 – Een huis met een missie

18 - 100 jaar Retraitehuis
Nummer: 18
Titel: 100 Jaar Retraitehuis Uden 1913-2013
Een huis met een missie
Auteur: Jo Geurts
Onderwerp: Het Retraitehuis te Uden is gedurende tientallen jaren een begrip in Nederland geweest;
inmiddels is het verbouwd tot een klooster-verpleeghuis. Beschreven wordt wat er in honderd jaren in en om het Retraitehuis heeft afgespeeld.
Jaar: 2013 (maandag 18 november 2013)
ISBN: 978-90-77471-12-8
Oplage: 390
Prijs: Oorspronkelijke prijs € 9,00
Status: Uitverkocht

 

Naoorlogse emigratie vanuit de Gemeente Uden

 

17 - Naoorlogse emigratie
Nummer: 17
Titel: Naoorlogse emigratie vanuit de Gemeente Uden
Auteur: Adriaan Sanders
Onderwerp: Evenals in andere gemeenten in Nederland was er tussen de jaren 1947 en 1963 een emigratiegolf in Uden. In dit boek komen diverse zaken aan de orde, die ten grondslag lagen aan en die verband hielden met de emigratie.
Jaar: 2013
ISBN: 978-90-77471-11-1
Oplage: 225
Prijs: Oorspronkelijk prijs € 9,00
Status: Uitverkocht – Download hier de PDF

Errata (PDF) 17 UIG Errata – Naoorlogse emigratie

Twèrs dùr Úje, vertelsels van vrúger en vertelsels óvver vrúger

16 - Twers dur Uje
Nummer: 16
Titel: Twèrs dùr Úje, vertelsels van vrúger en vertelsels óvver vrúger
Auteurs: Werkgroep Dialect HKKU
Onderwerp: De werkgroep Ujes dialect van de Heemkundekring Uden verzamelde en schreef een aantal verhalen in het dialect. Tezamen met de schrijfwijze in het Algemeen Beschaafd Nederlands zijn ze in dit boek opgenomen.
Jaar: 2013
ISBN: 978-90-77471-10-4
Oplage: 280
Prijs: Restant prijs € 5,00              Oorspronkelijke prijs € 9,00
Status: Uitverkocht – Download hier de PDF

 

Aan de rand van het Broek, vertellingen van Antoon van den Elsen

15 - Aan de rand van het Broek
Nummer: 15
Titel: Aan de rand van het Broek, vertellingen van Antoon van den Elsen
Auteur: Martien van Katwijk
Onderwerp: De kruisheer Toon van den Elsen schreef in de vijftiger jaren van de vorige eeuw een aantal familieverhalen op. Zijn neef, Martien van Katwijk, bewerkte ze tot dit boekje.
Jaar: 2011
ISBN: 978-90-77471-09-8
Oplage: 225
Prijs: Oorspronkelijke prijs € 6,00
Status: Uitverkocht

 

Van Uden naar Nieuw-Guinea en terug. De soldaten uit de gemeente Uden in Nieuw-Guinea

13 - Van Uden naar Nieuw-Guinea
Nummer: 13
Titel: Van Uden naar Nieuw-Guinea en terug. De soldaten uit de gemeente Uden in Nieuw-Guinea
Auteusr: Jo van Sleeuwen en Adriaan Sanders
Onderwerp: Veel is geschreven over de politiële acties in Indonesië. Onze militaire aanwezigheid in het midden van de vorige eeuw is veel minder onderwerp van onderzoek. In dit boekje worden de wederwaardigheden van de militairen uit de gemeente Uden beschreven.
Jaar: 2011
ISBN: 978-90-77471-08-1
Oplage: 125
Prijs: Restant prijs € 3,00            Oorspronkelijke prijs € 6,00
Status: Bestel hier

 

Lof der Zoetheid. De Udense kers: glorieus verleden en … voorzichtige wedergeboorte

11 - Lof der Zoetheid
Nummer: 11
Titel: Lof der Zoetheid. De Udense kers: glorieus verleden en … voorzichtige wedergeboorte
Auteur: Albert van Rosmalen
Onderwerp: Uden was vroeger zeer bekend om zijn kersenteelt. De oude glorie maar ook de hedendaagse ontwikkelingen van deze teelt worden in dit boek behandeld.
Jaar: 2009
ISBN: 978-90-77471-07-4
Oplage: 500
Prijs: Restantprijs € 5,00            Oorspronkelijke prijs  € 20,00
Status: Bestel hier