Zomerrubriek in het Udens Weekblad: attentietegels in Uden.

In deze zomerrubriek wil men de aandacht vestigen op de 14 attentietegels die her en der in de oude dorpskern van Uden en Volkel zijn geplaatst. De plaatsing van die attentietegels is een initiatief van de Stichting Uden in Geschriften in samenwerking met de Stichting Het Uden-archief van Bressers en de gemeente Uden. De heemkunde kring Uden ondersteunt dit project facilitair.

Elke oudere Udenaar weet dat er niet veel is overgebleven van de vroegere dorpskern van Uden. Dit is overigens niet verbazingwekkend, want er was weinig oud cultuurgoed te behouden. Uden was tot kort na de Tweede Wereldoorlog niet meer dan een arm Peeldorp met wel opvallend veel kloosters.

Door Uden in Geschriften werd in 2018 een Werkgroep Attentietegels gevormd. Al snel had men tien locaties voor de tegels gekozen. Het werden locaties die rond 1900 tot de Udense dorpskern behoorden en die samen als wandeling konden worden gepresenteerd.

Later bleek er nog een geldpotje te zijn om vier extra attentietegels te plaatsen.

Na de herinrichting van de Oudedijk in Odiliapeel wordt ook daar in 2021 een attentietegel geplaatst met daarop de vroegere noodkerk.

Meer informatie vind je op www.udeningeschriften.nl/attentietegels/ en op www.udenarchief.nl/attentietegels.

Deze attentietegel zal na de reconstructie van de Oudedijk in Odiliapeel in 2021 geplaatst worden bij de splitsing met de Beukenlaan.