Wat doet Uden in Geschriften in 2019?

De norm van de stichting is om te proberen om elk jaar minstens één uitgave te presenteren. Natuurlijk zijn we hiervoor afhankelijk van het aanbod van schrijvers. Dit jaar is dat absoluut geen probleem. Integendeel, het bestuur en de redactieleden zullen dit jaar flink aan de bak moeten. Als alles volgens plan verloopt, gaan we in 2019 niet minder dan vier nieuwe boeken uitgeven!

Op 22 februari trappen we af tijdens het Groowt Újes Diktee in de raadzaal van het gemeentekantoor. De Werkgroep Újes Dialekt van de Heemkundekring presenteert het boekje Újese vènters mi negòssie. Een boekje waarin 18 Udenaren uit het vrij recente verleden worden beschreven die hun handel bij de klanten thuis aan de deur verkochten.

Rondom de viering van de 75-jarige bevrijding na de Tweede Wereldoorlog in september, presenteert Antoon Verbakel een boek met een uitgebreid overzicht van alle Udenaren die sinds 10 mei 1940 zijn omgekomen door oorlogen, vervolgingen en vredesmissies onder de titel Opdat zij herinnerd blijven. Vele jaren van grondig onderzoek gaan hieraan vooraf. Uden in Geschriften voldoet graag aan zijn vraag om dit boek uit te geven. De oplage zal beperkt zijn.

Begin november verwachten we deel 4 in de serie Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden uit te kunnen brengen. De pen van Adriaan Sanders is nog lang niet opgedroogd. In de delen 1 t/m 3 heeft hij al 70 feiten uit de geschiedenis van Uden beschreven. In deel 4 gaat hij opnieuw ongeveer 30 onderwerpen beschrijven, waarin we kunnen lezen over een verrassend aantal Udenaren die als dienstplichtig militair in de legers van Napoleon heeft gediend (1811), de Joodse gemeenschap, die een eigen synagoge oprichtte (1875), de nieuwe tijd die zich aandiende in de vorm van elektriciteit (1917), met daarnaast ook luchtigere en recentere onderwerpen, zoals de voetbalwedstrijd tussen de professionele topclub Ajax Amsterdam en onze Udense trots RKSV UDI ’19 in de Amsterdam Arena (1998) waarbij ruim 160 bussen met Udense supporters richting Amsterdam trokken.

Het vierde ijzer dat Uden in Geschriften in 2019 in het vuur heeft, is een boek over de brandweer in Uden waarvan de historie teruggaat tot 1774. Een werkgroep met (oud)brandweerlieden heeft het nodige archiefonderzoek verricht. Henk Hellegers is bereid gevonden om een boek samen te stellen met vele wetenswaardigheden. Dat de brandweer voor velen interessant is mag blijken uit de vraag in de Újese Kwis van december 2018.

En of dat alles nog niet genoeg is, willen we als kers op de taart vóór de zomervakantie de eerste tien ATTENTIESTENEN plaatsen. Dit zijn tegels van 50 x 50 cm die op min of meer historische plekken in het centrum van Uden geplaatst zullen worden. Op elke tegel staat een oude foto met een korte begeleidende tekst. In onze regio vinden we dergelijke tegels al in Erp, Schijndel en Veghel.